چک لیست فعالیت وسواسی

چک لیست فعالیت وسواسی

چک لیست فعالیت وسواسی فراند و همکاران یک ابزار 38 سوالی است که می تواند به عنوان یک مقیاس درجه بندی-مصاحبه گریا مقیاس درجه بندی-خود اجرا شود.هر سوال با مقیاس 4 نقطه ای درجه بندی می شود. داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و درای6صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد . و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد