پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

این پرسشنامه دارای 29سوال 6گزینه ای می باشداین مقیاس چهارگونه رفتارهای پرخاشگرانه (پرخاشگری بدنی،پرخاشگری کلامی،خشم و کینه توزی )را ارزیابی می کند . این پرسشنامه دارای روش نمره گذاری و اعتبار و روایی ابزاراست. این پرسشنامه به صورت فایل ذیپ می باشد پس از پرداخت موفق قابل دانلود است.در صورت نیاز ضروری از 8 صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتیبانی سایت تماس بگیرید.