پرسشنامه پادوا

پرسشنامه پادوا

پرسشنامه پادوآ 39 سوال دارد که هر سوال 5 گزینه دارد .و شامل سوالاتی هستند که هم وسواس فکری و هم وسواس عملی را اندازه گیری می کند و 5 خرده مقیاس دارد شامل 1-خرده مقیاس وسواس شستن و وسواس آلودگی 2- وسواس تمیز کردن/لباس پوشیدن3-وسواس وارسی4-افکاری وسواسی آسیب زدن به خود/دیگران است .داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و دارای 7صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد . و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد