پرسشنامه هراس برای نوجوانان

پرسشنامه هراس برای نوجوانان

این پرسشنامه دارای 33 سوال 4گزینه ای است و دارای 5 خرده مقیاس است عبارتند از:1- حوزه شخصیتی 2- حوزه شناختی3- حوزه اجتماعی 4- حوزه عاطفی 5- حوزه سلامت جسمانی. این پرسشنامه توسط داریوش امینی ساخته شده است این پرسشنامه دارای شیوه اجرا و نمره گذاری و اعتبار و پایایی می باشد این پرسشنامه به صورت فایل ذیپ می باشد پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است.در صورت نیاز ضروری از8 صبح تا 8 شب با 09374415454پشتیبانی سایت تماس بگیرید.