پرسشنامه شاخص تنیدگی والدینی

پرسشنامه شاخص تنیدگی والدینی

اين پرسشنامه شامل 101سوال 5گزينه اي است داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و 54صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد .و به دلیل حجم بالا پس از خرید با ایمیل ارسال میشود در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد .