پرسشنامه ابعاد نگرانی

پرسشنامه ابعاد نگرانی

پرسشنامه ابعاد نگرانی ،یک پرسشنامه خود گزارشی 25 سوالی است که میزان نگرانی افراد را در 5 بعد خاص ،ارزیابی می کند:روابط،فقدان اعتماد،بی هدفی آینده،کارو مالی.این ابزار جهت ارزیابی نگرانی محتوا-خاص در جمعیت بهنجار طراحی شده است داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و دارای4صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد . و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد