مقیاس چرا نگرانی

مقیاس چرا نگرانی

مقیاس اصلی چرا نگرانی،یک ابزار خود گزارش دهی 20سوالی است و شامل دلایلی است که افراد را به نگرانی تشویق می کند و دارا ی 5 خرده مقیاس شامل :1-اهداف نگرانی در حل مسئله2-کمک های نگرانی به انگیزش3-حمایت های نگرانی فردی از هیجانات منفی در پیشامد یک نتیجه منفی4- اعمال نگرانی خویشتن برای جلوگیری از نتایج منفی 5-نگرانی به عنوان یک صفت شخصیتی مثبت . داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و دارای5صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد . و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد .