مقیاس وسواس فکری-عملی

مقیاس وسواس فکری-عملی

مقیاس وسواس فکری –عملی ،یک ابزار خود گزارشی 24 سوالی است که بیماران به طور جداگانه فراوانی وسواس فکری و عملی ویژه و پریشانی ایجاد شده بواسطه این علایم درجه بندی می کنند . داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و دارای8صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد . و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد