مقیاس وسواس فکری-عملی مادزلی

مقیاس وسواس فکری-عملی مادزلی

مقیاس وسواس فکری – عملی مادزلی،یک ابزار خودگزارشی 30سوالی است که بیماران سوالات را به صورت غلط یا درست پاسخ می دهند . سوالات به رفتارها و تشریفات خاص وسواس فکری-عملی مرتبط هستند داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و دارای5صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد . و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد