مقیاس نگرش مسئولیت پذیری

مقیاس نگرش مسئولیت پذیری

مقیاس نگرش مسئولیت پذیری جهت اندازه گیری باورهای مسئولیت پذیری که در نگهداشت اختلال وسواس فکری عملی مشارکت دارند،طراحی شده اند . مقیاس نگرش مسئولیت پذیری یک مقیاس خود گزارشی 26 سوالی است که نگرشهای کلی ،فرضها واعتقاداتی درباره مسئولیت پذیری را ارزیابی می کند.داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و دارای 6صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد . و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد