مقیاس عقاید بیش بها داده شده

مقیاس عقاید بیش بها داده شده

مقیاس عقاید بیش بها داده شده ،مقیاسی بر پایه مصاحبه 10سوالی است . این ابزار با یک سوال باز – بسته شروع میشود و از افراد می خواهد که بیشترین عقاید مهم مرتبط با اختلال وسواس فکری عملی را که در هفته گذشته احساس کرده اند ،ثبت کنند .سپس 10 سوال وجود دارد که رویه های مختلف مرتبط با قوت عقاید را ارزیابی می کند . هر سوال در مقیاس 10 سوالی از 1 تا 10 در جه بندی می شود. داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و دارای8صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد . و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد