مقیاس عدم قطعیت فروست

مقیاس عدم قطعیت فروست

مقیاس عدم قطعیت فروست،یک ابزار خود گزارشی 15 سوالی است که بیماران میزان موافقت خود را با جملات راجع به موقعیت مبهم،درجه بندی می کنند .هر سوال در مقیاس 5 نقطه ای می باشد داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و دارای4صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد . و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد