مقیاس خود سنجی اضطراب زانک

مقیاس خود سنجی اضطراب زانک

این مقیاس دارای 20ماده است .ملاک های تشخیص و 15 نشانه بدنی است.این مقیاس جهت بررسی میزان اضطراب فرد در موقعیت های مختلف احساس می کند، کاربرد دارد.این مقیاس دارای شیوه نمره گذاری و اعتبار و روایی است.و بصورت فایل ذیپ می باشدپس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است. در صورت نیاز ضروری از 8 صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتیبانی سایت تماس بگیرید.