مقیاس تجدید نظر شده اختلال استرس پس از سانحه

مقیاس تجدید نظر شده اختلال استرس پس از سانحه

مقیاس تجدید نظر شده اختلال استرس پس از سانحه،یک ابزار خود گزارشی است که 17 سوال دارد که هر سوال 3 گزینه دارد . پاسخ دهنده ها فراوانی اتفاقات را در ماههای قبلی ، در مقیاس پنج نقطه ای درجه بندی میکنند .داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و 5 صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد . و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد