مقیاس اضطراب مرگ تمپلر

مقیاس اضطراب مرگ تمپلر

این پرسشنامه دارای 15سوال دو گزینه ای است و دارای 5 بعد است.این پرسشنامه توسط تمپلر طراحی و برای اندازه گیری اضطراب مربوط به مرگ ساده شده و بیشترین کاربرد را در نوع خود داشته است.این پرسشنامه دارای روش نمره گذاری و اعتبار و روایی است.این پرسشنامه بصورت فایل ذیپ می باشد. پس از پرداخت موفق قابل دانلود است .در صورت نیاز ضروری از 8 صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتیبانی سایت تماس بگیرید.