مقیاس آشفتگی فکر-عمل

مقیاس آشفتگی فکر-عمل

مقیاس آشفتگی فکر-عمل دارای 19 سوال 5 گزینه ای است و این مقیاس شامل دو مولفه است :1)این اعتقاد که فکر کردن درباره یک اتفاق غیر قابل قبول یا ناخوشایند احتمال رویداد آن اتفاق را ایجاد می کند 2)این اعتقاد که داشتن یک فکر غیر قابل قبول به اندازه یک عمل غیر قابل قبول با ر اخلاقی دارد . و این مقیاس دارای 3 خرده مقیاس است شامل 1- آشفتگی فکرو عمل راجع به موضوعات اخلاقی2-آشفتگی فکرو عمل راجع به علل آسیب به دیگران 3-آشفتگی فکرو عمل راجع به آسیب به خویشتن می باشد . داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . ودارای 4 صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد . و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد