آزمون خود گزارش دهی تعامل اجتماعی

آزمون خود گزارش دهی تعامل اجتماعی

اين پرسشنامه یکی از ابزارهای خود گزارشی است که برای ارزیابی شناختی ترس اجتماعی به طور وسیع استفاده می شود .این پرسش نامه یک مقیاس 30 سوالی است که برای اندازه گیری فراوانی خود گزارشی مثبت و منفی که قبل ،درطول یا بعد از یک تعامل اجتماعی برانگیخته میشود طراحی شده است.داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . ودارای 5 صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد . و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد .