آزمون حالت نگرانی کودکان(کوپیتا)

آزمون حالت نگرانی کودکان(کوپیتا)

مقیاس نگرانی حالت کودکان توسط کوپیتا و همکاران در سال 1985 تهیه شده است این آزمون دارای 39 سوال که پاسخ ها به صورت بله و خیر است این آزمون دارای روش نمره گذری و اعتبار و روایی ابزار است . این پرسشنامه به صورت فایل ذیپ می باشد پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است.در صورت نیاز ضروری از8 صبح تا 8 شب با 09374415454پشتیبانی سایت تماس بگیرید.