دسته: مقالات همایش های ملی و بین المللی

مقالات معتبر علمی ارائه شده در همایش ها و کنفرانس های ملی و بین المللی

دلایل اهمیت بررسی تغییرات فرهنگی پیام های کارتون های خارجی تلویزیون ایران در دنیای معاصر

دلایل اهمیت بررسی تغییرات فرهنگی پیام های کارتون های خارجی تلویزیون ایران در دنیای معاصر سمیه ذوالفقاری کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشکده غیردولتی – – غیرانتفاعی رفاه Zoulfaghari@yahoo.com چکیده پژوهش حاضر با مرور ادبیات...

پرسشنامه سنجش طلاق عاطفی

این پرسشنامه ۳۲ سوال دارد و همراه با مقاله برآورد درستی آزمایی آزمون طلاق عاطفی در تهران اجرا گردیده است . فایل pdf می باشد . محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه خود کار آمدی...

رابطه ی مولفه های سلامت با مولفه های پرخاشگری کودکان پایه پنجم و ششم ابتدایی شهرستان جوین در سال تحصیلی ۹۳ –

محصولات مرتبط:پرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسش نامه موفقیت تحصیلیپرسش نامه خود پنداره تحصیلیآزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم بلندپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسش نامه رضایت تحصیلیپرسشنامه استعداد های چندگانه...

کاربرد نظریه خودتعیین گری برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

محصولات مرتبط:پرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسشنامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم بلندپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه استعداد های چندگانه گاردنرپرسش نامه اشتیاق تحصیلیآزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسش نامه خود پنداره...

تاثیر تکنولوژی آموزشی بر یادگیری دانش آموزان

محصولات مرتبط:پرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیآزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم بلندپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسشنامه استعداد های چندگانه...

سبک زندگی اسلامی و الگوهای کسب و کار

محصولات مرتبط:پرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی استرانگ(فرم بلند)پرسشنامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم بلندپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی استرانگ(فرم بلند)پرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسشنامه رغبت...

مشارکت اجتماعی زنان و برقراری تعادل در فرصت های کارآفرینانه

محصولات مرتبط:پرسشنامه مهارت های تحصیلیآزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه استعداد های چندگانه گاردنرپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسشنامه استعداد های چندگانه گاردنرآزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه مهارت های تحصیلیمرکز تخصصی رواندرمانی و خانواده درمانی

اثربخشی قصه درمانی بر کاهش علائم پرخاشگری کودکان پیش دبستانی

محصولات مرتبط:مرکز تخصصی رواندرمانی و خانواده درمانیآزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسش نامه موفقیت تحصیلیپرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی استرانگ(فرم بلند)پرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شعلی استرانگ فرم کوتاهپرسشنامه مهارت...

بررسی رابطه هوش هیجانی با انگیزش تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه )مطالعه موردی دبیرستانهای شهرستان علی آباد کتول

محصولات مرتبط:پرسشنامه مهارت های تحصیلیآزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم بلندپرسش نامه موفقیت تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسش...

بررسی رفتار والدین و تاثیر ان بر ارتباط اجتماعی کودکان

محصولات مرتبط:پرسشنامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم بلندمرکز تخصصی رواندرمانی و خانواده درمانیپرسش نامه موفقیت تحصیلیپرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی استرانگ(فرم بلند)پرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی استرانگ(فرم بلند)پرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شعلی استرانگ فرم...

بررسی عملکرد سازمانهای دولتی حمایتی در ارتباط با تکدی گری در شهر رشت

محصولات مرتبط:پرسشنامه مهارت های تحصیلیمرکز تخصصی رواندرمانی و خانواده درمانیپرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی استرانگ(فرم بلند)پرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی استرانگ(فرم بلند)پرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شعلی استرانگ فرم کوتاهپرسشنامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم...

بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان )

محصولات مرتبط:پرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهمرکز تخصصی رواندرمانی و خانواده درمانیپرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی استرانگ(فرم بلند)پرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی استرانگ(فرم...

مقایسه ی یادگیری روش تدریس مشارکتی با سنتی از دیدگاه شناختی در بین دانش آموزان پایه ی پنجم ابتدایی شهر ساری

محصولات مرتبط:پرسشنامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم بلندپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسش نامه رضایت تحصیلیپرسش نامه رغبت سنج...

ارتباط بین عوامل شخصیتی ، باورهای غیر منطقی و دلزدگی زناشویی در بین زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره

محصولات مرتبط:پرسشنامه استعداد های چندگانه گاردنرپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهمرکز تخصصی رواندرمانی و خانواده درمانیپرسشنامه استعداد های چندگانه گاردنرآزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم بلندپرسش نامه...

ارتباط هوش هیجانی با استرس شغلی در کارکنان شرکت پالایش گاز

محصولات مرتبط:پرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسشنامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم بلندآزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه استعداد های چندگانه گاردنرپرسش نامه موفقیت تحصیلیمرکز تخصصی رواندرمانی و خانواده درمانیپرسش نامه خود...

رابطه بین طرحواره های ناسازگاراولیه با علائم وسواسی – اجباری دانشجویان

محصولات مرتبط:پرسشنامه مهارت های تحصیلیمرکز تخصصی رواندرمانی و خانواده درمانیپرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسشنامه استعداد های چندگانه گاردنرآزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی استرانگ(فرم بلند)پرسش نامه...

رابطه باورهای فراشناختی و راهبردهای تنظیم هیجان با اضطراب اجتماعی

محصولات مرتبط:مرکز تخصصی رواندرمانی و خانواده درمانیپرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم بلندپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسشنامه استعداد های چندگانه گاردنرپرسش...

مقایسه هیجان مداری و ذهن آگاهی در بین والدین دارای کودکان کم توان ذهنی و والدین دارای کودکان عادی

محصولات مرتبط:مرکز تخصصی رواندرمانی و خانواده درمانیپرسش نامه موفقیت تحصیلیپرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی استرانگ(فرم بلند)پرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی استرانگ(فرم بلند)پرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم...