دسته: مقالات همایش های ملی و بین المللی

مقالات معتبر علمی ارائه شده در همایش ها و کنفرانس های ملی و بین المللی

دلایل اهمیت بررسی تغییرات فرهنگی پیام های کارتون های خارجی تلویزیون ایران در دنیای معاصر

دلایل اهمیت بررسی تغییرات فرهنگی پیام های کارتون های خارجی تلویزیون ایران در دنیای معاصر سمیه ذوالفقاری کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشکده غیردولتی – – غیرانتفاعی رفاه Zoulfaghari@yahoo.com چکیده پژوهش حاضر با مرور ادبیات...

پرسشنامه سنجش طلاق عاطفی

این پرسشنامه ۳۲ سوال دارد و همراه با مقاله برآورد درستی آزمایی آزمون طلاق عاطفی در تهران اجرا گردیده است . فایل pdf می باشد . محصولات مرتبط:پرسشنامه هراس برای نوجوانانپرسشنامه هراس برای نوجوانانمقیاس...

رابطه ی مولفه های سلامت با مولفه های پرخاشگری کودکان پایه پنجم و ششم ابتدایی شهرستان جوین در سال تحصیلی ۹۳ –

محصولات مرتبط:پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه پرخاشگری باس و پریپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسش نامه موفقیت...

کاربرد نظریه خودتعیین گری برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

محصولات مرتبط:پرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسشنامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم بلندپرسشنامه افکار اضطرابی ولزپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسشنامه افکار اضطرابی ولزپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه استعداد های چندگانه گاردنرمقیاس اضطراب مرگ تمپلرمقیاس...

تاثیر تکنولوژی آموزشی بر یادگیری دانش آموزان

محصولات مرتبط:پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنراضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگراضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگرپرسشنامه استرس ادراک...

سبک زندگی اسلامی و الگوهای کسب و کار

محصولات مرتبط:پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری -عملیپرسشنامه اضطراب بکپرسشنامه اضطراب بکپرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری -عملیپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرمقیاس افسردگی پس از زایمانمقیاس افسردگی پس...

مشارکت اجتماعی زنان و برقراری تعادل در فرصت های کارآفرینانه

محصولات مرتبط:پرسشنامه افکار اضطرابی ولزپرسشنامه افکار اضطرابی ولزپرسشنامه افکار وسواسیپرسشنامه افکار وسواسیپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسشنامه پرخاشگریپرسشنامه پرخاشگریپرسشنامه اضطراب بکپرسشنامه اضطراب بک

اثربخشی قصه درمانی بر کاهش علائم پرخاشگری کودکان پیش دبستانی

محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسشنامه پرخاشگری باس و پریآزمون حالت نگرانی کودکان(کوپیتا)پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانانپرسشنامه پرخاشگری باس و پریپرسش نامه خود پنداره تحصیلیآزمون حالت نگرانی کودکان(کوپیتا)پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانانمقیاس...

بررسی رابطه هوش هیجانی با انگیزش تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه )مطالعه موردی دبیرستانهای شهرستان علی آباد کتول

محصولات مرتبط:پرسشنامه مهارت های تحصیلیآزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسشنامه حالت _رگه اضطراب اسپیلبرگپرسشنامه حالت _رگه اضطراب اسپیلبرگپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانانپرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانانپرسش نامه خود پنداره...

بررسی رفتار والدین و تاثیر ان بر ارتباط اجتماعی کودکان

محصولات مرتبط:پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانانپرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانانپرسشنامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم بلنداضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگراضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگرپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسش نامه وسواس فکری...

بررسی عملکرد سازمانهای دولتی حمایتی در ارتباط با تکدی گری در شهر رشت

محصولات مرتبط:مقیاس اضطراب مرگ تمپلرمقیاس اضطراب مرگ تمپلرپرسشنامه افکار اضطرابی ولزپرسشنامه افکار اضطرابی ولزپرسشنامه ترس از تصویر بدنپرسشنامه ترس از تصویر بدنپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسشنامه افکار وسواسیپرسشنامه...

بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان )

محصولات مرتبط:مقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی گلدبرگاضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگراضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگرپرسشنامه احساس تنهاییپرسشنامه احساس تنهاییآزمون حالت نگرانی کودکان(کوپیتا)آزمون حالت نگرانی کودکان(کوپیتا)پرسشنامه اضطراب اجتماعی ولزپرسشنامه اضطراب اجتماعی ولز

مقایسه ی یادگیری روش تدریس مشارکتی با سنتی از دیدگاه شناختی در بین دانش آموزان پایه ی پنجم ابتدایی شهر ساری

محصولات مرتبط:پرسشنامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم بلندپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسشنامه استرس ادراک شدهپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسش نامه وسواس...

ارتباط بین عوامل شخصیتی ، باورهای غیر منطقی و دلزدگی زناشویی در بین زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره

محصولات مرتبط:پرسشنامه استعداد های چندگانه گاردنرپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسش نامه احساس خواهی زاکرمنپرسش نامه احساس خواهی زاکرمنپرسشنامه استعداد های چندگانه گاردنرپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسش نامه وسواس...

ارتباط هوش هیجانی با استرس شغلی در کارکنان شرکت پالایش گاز

محصولات مرتبط:پرسشنامه افکار اضطرابی ولزپرسشنامه افکار اضطرابی ولزپرسشنامه اضطراب بکپرسشنامه اضطراب بکپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسشنامه استرس ادراک شدهمقیاس افسردگیdassمقیاس افسردگیdass

رابطه بین طرحواره های ناسازگاراولیه با علائم وسواسی – اجباری دانشجویان

محصولات مرتبط:پرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه افکار وسواسیپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسش نامه افکار وسواسیپرسشنامه استرس ادراک شدهپرسشنامه استرس ادراک شدهمقیاس اضطراب مرگ تمپلرمقیاس اضطراب مرگ تمپلرپرسش نامه...

رابطه باورهای فراشناختی و راهبردهای تنظیم هیجان با اضطراب اجتماعی

محصولات مرتبط:پرسشنامه هراس اجتماعی کانورپرسشنامه هراس اجتماعی کانورپرسشنامه حالت _رگه اضطراب اسپیلبرگپرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیریمقیاس اضطراب مرگ تمپلرپرسشنامه حالت _رگه اضطراب اسپیلبرگمقیاس اضطراب مرگ تمپلرپرسشنامه هراس برای نوجوانانپرسشنامه اضطراب بکپرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای...

مقایسه هیجان مداری و ذهن آگاهی در بین والدین دارای کودکان کم توان ذهنی و والدین دارای کودکان عادی

محصولات مرتبط:اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگراضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگرپرسش نامه موفقیت تحصیلیپرسشنامه استرس ادراک شدهپرسشنامه استرس ادراک شدهپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیمقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی...