دسته: مقالات همایش های ملی و بین المللی

مقالات معتبر علمی ارائه شده در همایش ها و کنفرانس های ملی و بین المللی

دلایل اهمیت بررسی تغییرات فرهنگی پیام های کارتون های خارجی تلویزیون ایران در دنیای معاصر

دلایل اهمیت بررسی تغییرات فرهنگی پیام های کارتون های خارجی تلویزیون ایران در دنیای معاصر سمیه ذوالفقاری کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشکده غیردولتی – – غیرانتفاعی رفاه Zoulfaghari@yahoo.com چکیده پژوهش حاضر با مرور ادبیات...

رابطه ی مولفه های سلامت با مولفه های پرخاشگری کودکان پایه پنجم و ششم ابتدایی شهرستان جوین در سال تحصیلی ۹۳ –

محصولات مرتبط:پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسشنامه مهارت های تحصیلیآزمون حالت نگرانی کودکان(کوپیتا)پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا...

کاربرد نظریه خودتعیین گری برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

محصولات مرتبط:پرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیریپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیریپرسشنامه افکار اضطرابی ولزپرسشنامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم بلندپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسشنامه افکار اضطرابی...

تاثیر تکنولوژی آموزشی بر یادگیری دانش آموزان

محصولات مرتبط:پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنراضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگرپرسشنامه استرس ادراک شدهراهنمای آموزش مشارکت های اجتماعی...

سبک زندگی اسلامی و الگوهای کسب و کار

محصولات مرتبط:پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری -عملیپرسشنامه اضطراب بکپرسشنامه اضطراب بکمقیاس افسردگی پس از زایمانمقیاس افسردگی پس از زایمانپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه تجدید نظر شده وسواس...

مشارکت اجتماعی زنان و برقراری تعادل در فرصت های کارآفرینانه

محصولات مرتبط:پرسشنامه افکار اضطرابی ولزپرسشنامه افکار اضطرابی ولزپرسشنامه اضطراب بکپرسشنامه اضطراب بکپرسشنامه پرخاشگریپرسشنامه پرخاشگریپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسشنامه هراس اجتماعی کانورپرسشنامه افکار وسواسی

اثربخشی قصه درمانی بر کاهش علائم پرخاشگری کودکان پیش دبستانی

محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسشنامه پرخاشگری باس و پریآزمون حالت نگرانی کودکان(کوپیتا)پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانانپرسشنامه پرخاشگری باس و پریآزمون حالت نگرانی کودکان(کوپیتا)پرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانانپرسشنامه...

بررسی رابطه هوش هیجانی با انگیزش تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه )مطالعه موردی دبیرستانهای شهرستان علی آباد کتول

محصولات مرتبط:پرسشنامه مهارت های تحصیلیآزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسشنامه حالت _رگه اضطراب اسپیلبرگپرسشنامه حالت _رگه اضطراب اسپیلبرگپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسشنامه چند...

نگاهی روانشناختی به نقاشی کودکان

محصولات مرتبط:پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواسآزمون حالت نگرانی کودکان(کوپیتا)پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانانپروتکل آموزش تنظیم هیجان گراسپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در...

بررسی رفتار والدین و تاثیر ان بر ارتباط اجتماعی کودکان

محصولات مرتبط:پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانانپرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانانپرسشنامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم بلندپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش...

بررسی عملکرد سازمانهای دولتی حمایتی در ارتباط با تکدی گری در شهر رشت

محصولات مرتبط:مقیاس اضطراب مرگ تمپلرمقیاس اضطراب مرگ تمپلرپرسشنامه افکار اضطرابی ولزپرسشنامه افکار اضطرابی ولزپرسشنامه ترس از تصویر بدنپرسشنامه ترس از تصویر بدنپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیاضطراب آشکار و...

بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان )

محصولات مرتبط:مقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی گلدبرگاضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگراضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگرپرسشنامه احساس تنهاییپرسشنامه احساس تنهاییآزمون حالت نگرانی کودکان(کوپیتا)آزمون حالت نگرانی کودکان(کوپیتا)پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواسپرسشنامه اضطراب اجتماعی ولز

مقایسه ی یادگیری روش تدریس مشارکتی با سنتی از دیدگاه شناختی در بین دانش آموزان پایه ی پنجم ابتدایی شهر ساری

محصولات مرتبط:پرسشنامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم بلندپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه استرس ادراک شدهپرسش نامه اشتیاق تحصیلیمقیاس وسواس...

ارتباط بین عوامل شخصیتی ، باورهای غیر منطقی و دلزدگی زناشویی در بین زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره

محصولات مرتبط:پرسشنامه استعداد های چندگانه گاردنرپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسش نامه احساس خواهی زاکرمنپرسش نامه احساس خواهی زاکرمنپرسشنامه استعداد های چندگانه گاردنرپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسش نامه وسواس...

ارتباط هوش هیجانی با استرس شغلی در کارکنان شرکت پالایش گاز

محصولات مرتبط:مقیاس وسواس فکری_عملی ییل _براونمقیاس وسواس فکری_عملی ییل _براونمقیاس وسواس فکری_عملی ییل _براونپرسشنامه افکار اضطرابی ولزپرسشنامه افکار اضطرابی ولزپرسشنامه اضطراب بکپرسشنامه اضطراب بکمقیاس افسردگیdassمقیاس افسردگیdassپرسشنامه مهارت های تحصیلی

رابطه بین طرحواره های ناسازگاراولیه با علائم وسواسی – اجباری دانشجویان

محصولات مرتبط:پرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه افکار وسواسیپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسشنامه افکار وسواسیپرسش نامه افکار وسواسیمقیاس اضطراب مرگ تمپلرمقیاس اضطراب مرگ تمپلرپرسشنامه استرس ادراک شدهپرسشنامه استرس ادراک...

رابطه باورهای فراشناختی و راهبردهای تنظیم هیجان با اضطراب اجتماعی

محصولات مرتبط:پرسشنامه هراس اجتماعی کانورپروتکل آموزش تنظیم هیجان گراسپرسشنامه هراس اجتماعی کانورپرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیریپرسشنامه حالت _رگه اضطراب اسپیلبرگمقیاس اضطراب مرگ تمپلرپرسشنامه حالت _رگه اضطراب اسپیلبرگمقیاس اضطراب مرگ تمپلرپرسشنامه هراس برای نوجوانانپرسشنامه اضطراب...

مقایسه هیجان مداری و ذهن آگاهی در بین والدین دارای کودکان کم توان ذهنی و والدین دارای کودکان عادی

محصولات مرتبط:اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگراضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگرمقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس اضطراب مرگ تمپلرمقیاس اضطراب مرگ تمپلرپروتکل آموزش تنظیم هیجان گراسپرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواسپرسش نامه وسواس فکری عملی...