دسته: مقالات همایش های ملی و بین المللی

مقالات معتبر علمی ارائه شده در همایش ها و کنفرانس های ملی و بین المللی

دلایل اهمیت بررسی تغییرات فرهنگی پیام های کارتون های خارجی تلویزیون ایران در دنیای معاصر

دلایل اهمیت بررسی تغییرات فرهنگی پیام های کارتون های خارجی تلویزیون ایران در دنیای معاصر سمیه ذوالفقاری کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشکده غیردولتی – – غیرانتفاعی رفاه Zoulfaghari@yahoo.com چکیده پژوهش حاضر با مرور ادبیات...

رابطه ی مولفه های سلامت با مولفه های پرخاشگری کودکان پایه پنجم و ششم ابتدایی شهرستان جوین در سال تحصیلی ۹۳ –

محصولات مرتبط:پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه پرخاشگری باس و پریپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسش نامه موفقیت...

کاربرد نظریه خودتعیین گری برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

محصولات مرتبط:پرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیریپرسشنامه افکار اضطرابی ولزپرسشنامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم بلندپرسشنامه افکار اضطرابی ولزپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی...

تاثیر تکنولوژی آموزشی بر یادگیری دانش آموزان

محصولات مرتبط:پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنراضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگراضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگرپرسشنامه استرس ادراک...

سبک زندگی اسلامی و الگوهای کسب و کار

محصولات مرتبط:پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری -عملیپرسشنامه اضطراب بکپرسشنامه اضطراب بکپرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری -عملیمقیاس افسردگی پس از زایمانمقیاس افسردگی پس از زایمانپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش...

مشارکت اجتماعی زنان و برقراری تعادل در فرصت های کارآفرینانه

محصولات مرتبط:پرسشنامه افکار اضطرابی ولزپرسشنامه افکار اضطرابی ولزپرسشنامه افکار وسواسیپرسشنامه افکار وسواسیپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسشنامه پرخاشگریپرسشنامه پرخاشگریپرسشنامه اضطراب بکپرسشنامه اضطراب بک

اثربخشی قصه درمانی بر کاهش علائم پرخاشگری کودکان پیش دبستانی

محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیآزمون حالت نگرانی کودکان(کوپیتا)پرسشنامه پرخاشگری باس و پریپرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانانپرسشنامه پرخاشگری باس و پریآزمون حالت نگرانی کودکان(کوپیتا)پرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانانپرسشنامه...

بررسی رابطه هوش هیجانی با انگیزش تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه )مطالعه موردی دبیرستانهای شهرستان علی آباد کتول

محصولات مرتبط:پرسشنامه مهارت های تحصیلیآزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسشنامه حالت _رگه اضطراب اسپیلبرگپرسشنامه حالت _رگه اضطراب اسپیلبرگپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت...

نگاهی روانشناختی به نقاشی کودکان

محصولات مرتبط:پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواسآزمون حالت نگرانی کودکان(کوپیتا)پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسش نامه موفقیت تحصیلیپرسشنامه افسردگی کودکان...

بررسی رفتار والدین و تاثیر ان بر ارتباط اجتماعی کودکان

محصولات مرتبط:پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانانپرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانانپرسشنامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم بلندپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنراضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگراضطراب آشکار و پنهان...

بررسی عملکرد سازمانهای دولتی حمایتی در ارتباط با تکدی گری در شهر رشت

محصولات مرتبط:مقیاس اضطراب مرگ تمپلرمقیاس اضطراب مرگ تمپلرپرسشنامه افکار اضطرابی ولزپرسشنامه افکار اضطرابی ولزپرسشنامه ترس از تصویر بدنپرسشنامه ترس از تصویر بدنپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیاضطراب آشکار و...

بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان )

محصولات مرتبط:مقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس افسردگی گلدبرگاضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگراضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگرپرسشنامه احساس تنهاییپرسشنامه احساس تنهاییپرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواسآزمون حالت نگرانی کودکان(کوپیتا)آزمون حالت نگرانی کودکان(کوپیتا)پرسشنامه اضطراب اجتماعی ولز

مقایسه ی یادگیری روش تدریس مشارکتی با سنتی از دیدگاه شناختی در بین دانش آموزان پایه ی پنجم ابتدایی شهر ساری

محصولات مرتبط:پرسشنامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم بلندپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسشنامه...

ارتباط بین عوامل شخصیتی ، باورهای غیر منطقی و دلزدگی زناشویی در بین زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره

محصولات مرتبط:پرسشنامه استعداد های چندگانه گاردنرپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسش نامه احساس خواهی زاکرمنپرسش نامه احساس خواهی زاکرمنپرسشنامه استعداد های چندگانه گاردنرپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسش نامه وسواس...

ارتباط هوش هیجانی با استرس شغلی در کارکنان شرکت پالایش گاز

محصولات مرتبط:پرسشنامه افکار اضطرابی ولزمقیاس وسواس فکری_عملی ییل _براونمقیاس وسواس فکری_عملی ییل _براونمقیاس وسواس فکری_عملی ییل _براونپرسشنامه افکار اضطرابی ولزپرسشنامه اضطراب بکپرسشنامه اضطراب بکپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسش نامه وسواس...

رابطه بین طرحواره های ناسازگاراولیه با علائم وسواسی – اجباری دانشجویان

محصولات مرتبط:پرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه افکار وسواسیپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسشنامه افکار وسواسیپرسش نامه افکار وسواسیپرسشنامه استرس ادراک شدهپرسشنامه استرس ادراک شدهمقیاس اضطراب مرگ تمپلرمقیاس اضطراب مرگ...

رابطه باورهای فراشناختی و راهبردهای تنظیم هیجان با اضطراب اجتماعی

محصولات مرتبط:پرسشنامه هراس اجتماعی کانورپرسشنامه هراس اجتماعی کانورپرسشنامه حالت _رگه اضطراب اسپیلبرگپرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیریمقیاس اضطراب مرگ تمپلرپرسشنامه حالت _رگه اضطراب اسپیلبرگمقیاس اضطراب مرگ تمپلرپرسشنامه هراس برای نوجوانانپرسشنامه اضطراب بکپرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای...

مقایسه هیجان مداری و ذهن آگاهی در بین والدین دارای کودکان کم توان ذهنی و والدین دارای کودکان عادی

محصولات مرتبط:اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگراضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگرپرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواسپرسش نامه موفقیت تحصیلیپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسشنامه استرس ادراک شدهپرسشنامه استرس ادراک...