دسته: مقالات همایش های ملی و بین المللی

مقالات معتبر علمی ارائه شده در همایش ها و کنفرانس های ملی و بین المللی

دلایل اهمیت بررسی تغییرات فرهنگی پیام های کارتون های خارجی تلویزیون ایران در دنیای معاصر

دلایل اهمیت بررسی تغییرات فرهنگی پیام های کارتون های خارجی تلویزیون ایران در دنیای معاصر سمیه ذوالفقاری کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشکده غیردولتی – – غیرانتفاعی رفاه Zoulfaghari@yahoo.com چکیده پژوهش حاضر با مرور ادبیات...

رابطه حجاب با سلامت روانی

محصولات مرتبط:پایان نامه هوش و سلامت روانی در…پایان نامه بررسی رابطه بین هوش…پایان نامه بررسی رابطه شیوه های…مقایسه بهداشت روانی دانشجویان…پایان نامه بررسی سلامت روانی…پایان نامه بررسی رابطه بین شوخ…پژوهش طولی اثربخشی معنادرمانی…پایان نامه...

رابطه ی مولفه های سلامت با مولفه های پرخاشگری کودکان پایه پنجم و ششم ابتدایی شهرستان جوین در سال تحصیلی ۹۳ –

محصولات مرتبط:بررسی رابطه استفاده از تلفن…مقایسه بهداشت روانی دانشجویان…مقایسه بهداشت روانی دانشجویان…مقایسه بهداشت روانی دانشجویان…پایان نامه بررسی راه های تقویت…پایان نامه هوش و سلامت روانی در…بررسی رابطه استفاده از اینترنت…پایان نامه بررسی رابطه بین...

کاربرد نظریه خودتعیین گری برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

محصولات مرتبط:پایان نامه توسعه بازاریابی با…پایان نامه تحلیل رابطه عوامل…پایان نامه سنجش میزان اثر بخشی…پایان نامه بررسی تاثیر کیفیت…پایان نامه بررسی رابطه بین اثر…رابطه ی خود تنظیم گری در پیش بینی…پایان نامه بررسی رابطه...

تاثیر تکنولوژی آموزشی بر یادگیری دانش آموزان

محصولات مرتبط:پایان نامه رتبه بندی عوامل…پایان نامه بررسی رابطه بین روش…پایان نامه استراتژی ورود به…پایان نامه تاثیر آموزش مهارت های…پایان نامه رتبه بندی عوامل…پایان نامه نقش انگیزه کارکنان…مقایسه بهداشت روانی دانشجویان…تحلیلی بر برنامه درسی...

سبک زندگی اسلامی و الگوهای کسب و کار

محصولات مرتبط:پایان نامه بررسی تاثیر کیفیت…پایان نامه تحلیل رابطه عوامل…پایان نامه توسعه بازاریابی با…تربیت از دیدگاه اسلامبررسی سبک زندگی اسلامی و تأثیر آنمقایسه بهداشت روانی دانشجویان…بررسی سبک زندگی اسلامی و تأثیر آنخلاقیت واثر بخشی...

مشارکت اجتماعی زنان و برقراری تعادل در فرصت های کارآفرینانه

محصولات مرتبط:پایان نامه بررسی تاثیر فرهنگ…پایان نامه رتبه بندی عوامل…پایان نامه رتبه بندی عوامل…پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ…پایان نامه بررسی راه های تقویت…پایان نامه بررسی اشتغال زنان از…پایان نامه بررسی تاثیر کیفیت…پایان نامه...

اثربخشی قصه درمانی بر کاهش علائم پرخاشگری کودکان پیش دبستانی

محصولات مرتبط:پایان نامه بررسی رابطه بین…پایان نامه بررسی تاثیر…پایان نامه بررسی رابطه بین اثر…پایان نامه سنجش میزان اثر بخشی…پایان نامه تحلیل رابطه عوامل…پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر…پایان نامه بررسی راه های تقویت…پایان نامه...

بررسی رابطه هوش هیجانی با انگیزش تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه )مطالعه موردی دبیرستانهای شهرستان علی آباد کتول

محصولات مرتبط:پایان نامه تحلیل رابطه عوامل…پایان نامه بررسی رابطه بین اثر…پایان نامه بررسی رابطه بین…پایان نامه بررسی تاثیر…پایان نامه سنجش میزان اثر بخشی…پایان نامه بررسی تاثیر کیفیت…پایان نامه نقش انگیزه کارکنان…پایان نامه بررسی راه...

نگاهی روانشناختی به نقاشی کودکان

محصولات مرتبط:نقش شناخت درمانی در درمان…نقش شناخت درمانی در درمان…تاثیر آموزش مهارت حل مساله به…تاثیر آموزش مهارت حل مساله به…پایان نامه بررسی تاثیر فرهنگ…مقایسه بهداشت روانی دانشجویان…خلاقیت واثر بخشی آن در آموزشپایان نامه بررسی...

بررسی رفتار والدین و تاثیر ان بر ارتباط اجتماعی کودکان

محصولات مرتبط:پایان نامه تحلیل رابطه عوامل…پایان نامه بررسی رابطه بین اثر…پایان نامه بررسی رابطه بین…پایان نامه بررسی تاثیر…پایان نامه بررسی تاثیر کیفیت…پایان نامه سنجش میزان اثر بخشی…پایان نامه بررسی راه های تقویت…پایان نامه بررسی...

بررسی عملکرد سازمانهای دولتی حمایتی در ارتباط با تکدی گری در شهر رشت

محصولات مرتبط:پایان نامه تحلیل رابطه عوامل…پایان نامه استراتژی ورود به…پایان نامه بررسی تاثیر اتوماسیونپایان نامه نقش انگیزه کارکنان…پایان نامه بررسی اشتغال زنان از…پایان نامه بررسی تاثیر کیفیت…پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر…پایان نامه رتبه...

بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان )

محصولات مرتبط:پایان نامه تحلیل رابطه عوامل…پایان نامه بررسی تاثیر کیفیت…پایان نامه بررسی راه های تقویت…پایان نامه سنجش میزان اثر بخشی…پایان نامه بررسی رابطه بین اثر…پایان نامه بررسی رابطه بین…پایان نامه بررسی تاثیر…پایان نامه توسعه...

مقایسه ی یادگیری روش تدریس مشارکتی با سنتی از دیدگاه شناختی در بین دانش آموزان پایه ی پنجم ابتدایی شهر ساری

محصولات مرتبط:پایان نامه بررسی رابطه بین اثر…پایان نامه بررسی رابطه بین…پایان نامه بررسی تاثیر…پایان نامه سنجش میزان اثر بخشی…پایان نامه تحلیل رابطه عوامل…پایان نامه مقایسه ی ویژگی های…پایان نامه بررسی راه های تقویت…پایان نامه...

ارتباط بین عوامل شخصیتی ، باورهای غیر منطقی و دلزدگی زناشویی در بین زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره

محصولات مرتبط:پایان نامه تحلیل رابطه عوامل…پایان نامه بررسی تاثیر…پایان نامه بررسی رابطه بین اثر…پایان نامه بررسی رابطه بین…پایان نامه مقایسه ی ویژگی های…پایان نامه بررسی تاثیر کیفیت…پایان نامه سنجش میزان اثر بخشی…پایان نامه نقش...

ارتباط هوش هیجانی با استرس شغلی در کارکنان شرکت پالایش گاز

محصولات مرتبط:پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر…پایان نامه تحلیل رابطه عوامل…پایان نامه بررسی تاثیر کیفیت…پایان نامه هوش و سلامت روانی در…پایان نامه بررسی راه های تقویت…پایان نامه توسعه بازاریابی با…پایان نامه بررسی وضعیت پالایشگاهپایان...

رابطه بین طرحواره های ناسازگاراولیه با علائم وسواسی – اجباری دانشجویان

محصولات مرتبط:پایان نامه تحلیل رابطه عوامل…پایان نامه سنجش میزان اثر بخشی…پایان نامه بررسی راه های تقویت…پایان نامه استراتژی ورود به…پیش بینی سلامت روان بر اساس سبک…ارتباط بین عوامل شخصیتی ،…مقایسه بهداشت روانی دانشجویان…بررسی رابطه...

رابطه باورهای فراشناختی و راهبردهای تنظیم هیجان با اضطراب اجتماعی

محصولات مرتبط:پایان نامه تحلیل رابطه عوامل…پایان نامه بررسی تاثیر کیفیت…پایان نامه بررسی راه های تقویت…پایان نامه سنجش میزان اثر بخشی…پایان نامه بررسی رابطه بین اثر…پایان نامه بررسی رابطه بین…پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر…پایان...

مقایسه هیجان مداری و ذهن آگاهی در بین والدین دارای کودکان کم توان ذهنی و والدین دارای کودکان عادی

محصولات مرتبط:پایان نامه مقایسه ی ویژگی های…پایان نامه سنجش میزان اثر بخشی…مقایسه بهداشت روانی دانشجویان…پایان نامه بررسی راه های تقویت…بررسی رابطه برنامه درسی پنهان و…مقایسه بهداشت روانی دانشجویان…مقایسه بهداشت روانی دانشجویان…اثر آموزش NLPبر مؤلفه...

مقایسه بازشناسی هیجانی چهره و انعطاف پذیری روانی در انواع بیماران اسکیزوفرنی

محصولات مرتبط:پایان نامه سنجش میزان اثر بخشی…پایان نامه هوش و سلامت روانی در…بررسی رابطه استفاده از تلفن…مقایسه بهداشت روانی دانشجویان…پایان نامه تحلیل رابطه عوامل…پایان نامه بررسی راه های تقویت…مقایسه بهداشت روانی دانشجویان…مقایسه بهداشت روانی...

تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر ابعاد سلامت روان دانش آموزان دختردبیرستان های ماهشهر

محصولات مرتبط:تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر…پایان نامه بررسی اشتغال زنان از…بررسی آموزش گروهی آگاهی و شناخت…اثر آموزش NLPبر مؤلفه های بهزیستی…مقایسه اثربخشی آموزش معنویت و…مقایسه بهداشت روانی دانشجویان…مقایسه بهداشت روانی دانشجویان…اثر آموزش NLPبر مؤلفه...

تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر ابعادخلاقیت دانش آموزان دختردبیرستان های ماهشهر

محصولات مرتبط:تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر…بررسی آموزش گروهی آگاهی و شناخت…پایان نامه بررسی اشتغال زنان از…اثر آموزش NLPبر مؤلفه های بهزیستی…اثر آموزش NLPبر مؤلفه های بهزیستی…اثر آموزش NLPبر مؤلفه های تنظیم…مقایسه بهداشت روانی دانشجویان…مقایسه...

بررسی تطبیقی وکالت زن و شوهر در نکاح در نظام حقوقی ایران، فقه امامیه و حقوق کامن لا

محصولات مرتبط:پایان نامه بررسی اشتغال زنان از…پایان نامه طلاقپایان نامه حقوق کودک در قرآن و…علل طلاق عاطفی در کشورپایان نامه بررسی تطبیقی انفال از…بررسی تطبیقی وکالت زن و شوهر در…پایان نامه نقش انگیزه کارکنان…بازتاب...

پیش بینی سلامت روان بر اساس سبک های تفکر و تاب آوری

محصولات مرتبط:پایان نامه سنجش میزان اثر بخشی…پایان نامه بررسی راه های تقویت…رابطه ی خود تنظیم گری در پیش بینی…پایان نامه تعیین وضعیت موجود…بررسی سبک زندگی دانشجویان…رابطه سبک های دلبستگی و سلامت…پایان نامه بررسی رابطه...

پژوهش طولی اثربخشی برنامۀ واقعیت درمانی بر سلامت روان والدین دارای بیش از یک فرزند استثنایی با توجه به جنسیت

محصولات مرتبط:پژوهش طولی اثربخشی معنادرمانی…پژوهش طولی اثربخشی مداخلۀ…پژوهش طولی تأثیر مداخلۀ عقلانی…پژوهش طولی تأثیر مداخلۀ عقلانی…مقایسۀ عزت نفس و افسردگی کودکان…مقایسۀ عزت نفس و افسردگی کودکان…پایان نامه بررسی رابطه بین اثر…پایان نامه بررسی رابطه...

رابطه بین سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی در معلمان

محصولات مرتبط:پایان نامه تحلیل رابطه عوامل…پایان نامه بررسی راه های تقویت…رابطه ی خود تنظیم گری در پیش بینی…پایان نامه سنجش میزان اثر بخشی…پایان نامه بررسی تاثیر…پایان نامه بررسی رابطه بین اثر…پایان نامه بررسی رابطه...

رابطه ی خود تنظیم گری در پیش بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

محصولات مرتبط:پایان نامه تحلیل رابطه عوامل…پایان نامه بررسی راه های تقویت…پایان نامه سنجش میزان اثر بخشی…پیش بینی ابعاد جهت گیری…پیش بینی ابعاد جهت گیری…پایان نامه بررسی رابطه تاب آوری وپیش بینی سلامت روان بر...

ارتباط بین تیپ های شخصیتی با رضایت زناشویی

محصولات مرتبط:رابطه بین تیپ های شخصیتی…رابطه بین تیپ های شخصیتی…پایان نامه مقایسه ی ویژگی های…پایان نامه بررسی راه های تقویت…پایان نامه بررسی میزان رعایت…ارتباط بین عوامل شخصیتی ،…ارتباط آگاهی از سندرم ملال پیش ازرابطه...

رابطه بین سبکهای فرزند پروری ادراک شده والدین، و رضایت زناشویی با مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دختر

محصولات مرتبط:رابطه بین سبکهای فرزند پروری…رابطه بین سبکهای فرزند پروری…پایان نامه بررسی راه های تقویت…پایان نامه سنجش میزان اثر بخشی…بررسی تأثیر سبک های فرزند پروری…ارتباط بین حمایتهای اجتماعی…مقایسه بهداشت روانی دانشجویان…مقایسه شیوه های فرزندپروری…پایان...

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر آسیب های اجتماعی زنان ۳۰-۱۵ساله در شهرستان گنبدکاووس درسال ۵۰۳۰

محصولات مرتبط:پایان نامه بررسی راه های تقویت…پایان نامه بررسی تاثیر فرهنگ…پایان نامه بررسی رابطه بین…پایان نامه بررسی رابطه بین…پایان نامه بررسی تاثیر…پایان نامه بررسی رابطه بین اثر…پایان نامه بررسی رابطه بین…پایان نامه سنجش میزان...

رابطه بین تیپ های شخصیتی )درونگرایی – برونگرایی( با رضایت زناشویی

محصولات مرتبط:رابطه بین تیپ های شخصیتی…ارتباط بین تیپ های شخصیتی با…پایان نامه بررسی اشتغال زنان از…پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر…پایان نامه بررسی راه های تقویت…ارتباط آگاهی از سندرم ملال پیش ازارتباط بین عوامل...

تأثیر روش های آموزش خلاقیت بر میزان خلاقیت دانش آموزان

محصولات مرتبط:اثر آموزش NLPبر مؤلفه های بهزیستی…اثر آموزش NLPبر مؤلفه های بهزیستی…اثر آموزش NLPبر مؤلفه های تنظیم…پایان نامه سنجش میزان اثر بخشی…تاثیر آموزش مهارت حل مساله به…تاثیر آموزش مهارت حل مساله به…رابطه بین تیپ...

رابطه بین تیپ های شخصیتی )درونگرایی – برونگرایی/ حسی – شهودی/ تفکر ی – احساسی/ قضاوتی – ادراکی( با رضایت زناشویی

محصولات مرتبط:رابطه بین تیپ های شخصیتی…ارتباط بین تیپ های شخصیتی با…پایان نامه مقایسه ی ویژگی های…پایان نامه بررسی اشتغال زنان از…پایان نامه بررسی راه های تقویت…ارتباط آگاهی از سندرم ملال پیش ازپایان نامه بررسی...

آسیب های اجتماعی اینترنت

محصولات مرتبط:پایان نامه بررسی تاثیر فرهنگ…پایان نامه رتبه بندی عوامل…پایان نامه رتبه بندی عوامل…پایان نامه سنجش میزان اثر بخشی…تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر…تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر…بررسی سبک زندگی اسلامی و تأثیر...

علل طلاق عاطفی در کشور

محصولات مرتبط:پایان نامه بررسی اشتغال زنان از…پایان نامه توسعه بازاریابی با…پایان نامه تحلیل رابطه عوامل…عوامل موثر بر آسیب های اجتماعی درآسیب های اجتماعی اینترنتتأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر…تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر…پایان...

عوامل آموزشگاهی مؤثر بر استرس تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

محصولات مرتبط:پایان نامه تحلیل رابطه عوامل…عوامل آموزشگاهی مؤثر بر استرس…پایان نامه بررسی رابطه بین اثر…پایان نامه بررسی رابطه بین…پایان نامه بررسی تاثیر…پایان نامه سنجش میزان اثر بخشی…عوامل خانوادگی مؤثر بر استرس…پایان نامه بررسی تاثیر...

عوامل آموزشگاهی مؤثر بر استرس تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

محصولات مرتبط:پایان نامه تحلیل رابطه عوامل…عوامل آموزشگاهی مؤثر بر استرس…پایان نامه بررسی رابطه بین اثر…پایان نامه بررسی رابطه بین…پایان نامه بررسی تاثیر…پایان نامه سنجش میزان اثر بخشی…عوامل خانوادگی مؤثر بر استرس…پایان نامه بررسی تاثیر...

عوامل خانوادگی مؤثر بر استرس تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

محصولات مرتبط:پایان نامه تحلیل رابطه عوامل…پایان نامه بررسی رابطه بین اثر…پایان نامه بررسی رابطه بین…پایان نامه بررسی تاثیر…عوامل آموزشگاهی مؤثر بر استرس…عوامل آموزشگاهی مؤثر بر استرس…پایان نامه سنجش میزان اثر بخشی…پایان نامه بررسی تاثیر...