دسته: پرسشنامه

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ28

پرسشنامه سلامت روانی GHQ دارای ۲۸ سوال ۴ گرینه ای است که ۴ جنبه سلامت فرد را مورد ارزیابی قرار می دهد محصولات مرتبط:پرسش نامه موفقیت تحصیلیپرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج جان...

مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی mspss

پرسشنامه امنیت، همبستگی و حمایت اجتماعی این پرسشنامه ۱۲ سوال داردکه شامل زیر مقیاس دوستان ، خانواده و افراد مهم است محصولات مرتبط:پرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسشنامه رغبت سنج...

آزمون سازگاری زناشویی لاک -والاس

محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسش نامه موفقیت تحصیلیپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شعلی استرانگ فرم کوتاهپرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی استرانگ(فرم...