دسته: پایان نامه

پایان نامه بررسی میزان مسئولیت پذیری در بین دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم مدارس عادی و غیر انتفاعی

۴-اهداف تحقیق ۱-۴-۱-هدف کلی بررسی میزان مسئولیت پذیری در بین دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم مدارس عادی و غیر انتفاعی در شهر ایلام . ۱-۴-۲-هدف جزئی مقایسه مسئولیت پذیری در دانش آموزان پسرمقطع...

پایان نامه بررسی میزان رعایت استانداردها در واحد مدارک پزشکی بیمارستان‌های آموزشی شهر کرمان در سال ۱۳۸۶

محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسش نامه احساس خواهی زاکرمناضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگراضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگرپرسش نامه احساس خواهی زاکرمنمقیاس وسواس...

پایان نامه بررسی میزان جذابیت ظاهر ( در دو گروه زیبا و نازیبا ) و رابطه آن با قضاوت دیگران

[purchase_link id=”13446″ style=”button” color=”yellow” text=” محصولات مرتبط:مقیاس خود سنجی اضطراب زانکمقیاس خود سنجی اضطراب زانکمقیاس وسواس فکری_عملی ییل _براونمقیاس وسواس فکری_عملی ییل _براونمقیاس وسواس فکری_عملی ییل _براونپرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی استرانگ(فرم بلند)پرسش نامه...

پایان نامه بررسی میزان اضطراب و افسردگی در میان معلمان مدارس استثنایی و عادی

محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه حالت _رگه اضطراب اسپیلبرگپرسشنامه حالت _رگه اضطراب اسپیلبرگپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسشنامه اضطراب اجتماعی ولزپرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانانمقیاس خود سنجی اضطراب زانکپرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانانمقیاس افسردگی گلدبرگمقیاس...

پایان نامه بررسی مقایسه خود کار آمدی و دلبستگی شغلی معلمان ابتدایی و دبیران دبیرستان در سطح شهرستان

محصولات مرتبط:پرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیآزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیریپرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیریپرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه چند بعدی سنجش...

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر طرح تکریم ازدیدگاه ارباب رجوع در وزارت کار امور اجتماعی

محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیراهنمای آموزش مشارکت های اجتماعی به دانش آموزانپرسشنامه حالت _رگه اضطراب اسپیلبرگپرسشنامه حالت _رگه اضطراب اسپیلبرگمقیاس افسردگیdassمقیاس افسردگیdassپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه استعداد های چندگانه گاردنرپرسشنامه اضطراب...

پایان نامه بررسی عملکرد خانواده درکنترل خشم نوجوانان دخترو پسر(۱۵-۱۸)

محصولات مرتبط:پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم بلندپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسش...

پایان نامه بررسی علل و عوامل عدم گرایش دانشجویان به امر تحقیق و پژوهش

محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسش نامه احساس خواهی زاکرمنپرسش نامه احساس خواهی زاکرمنپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه حالت _رگه اضطراب اسپیلبرگپرسشنامه حالت _رگه اضطراب اسپیلبرگپرسشنامه استعداد های چندگانه گاردنرپرسش نامه رغبت سنج تحصیلی-شغلی استرانگ(فرم بلند)پرسش...

پایان نامه بررسی عزت نفس بین زنان مجرد و متاهل

محصولات مرتبط:پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیتپرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیتپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری -عملیپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش...

پایان نامه بررسی شیوع مواد مخدر در خانواده با برون گرایی روان پریشی و روان نژندی در بین جوانان در معرض آسیب

محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیتپرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیتپرسشنامه حالت _رگه اضطراب اسپیلبرگپرسشنامه حالت _رگه اضطراب اسپیلبرگپرسشنامه افسردگی کودکان ماریا...

پایان نامه بررسی سلامت روانی معلمین زن مقطع ابتدایی مدارس دولتی

محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیریپرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیریمقیاس وسواس فکری_عملی ییل _براونمقیاس وسواس فکری_عملی ییل _براونمقیاس وسواس فکری_عملی ییل _براونپرسشنامه...

پایان نامه بررسی ساختار سرمایه و منابع تامین مالی بانک ملت

محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواسپرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری -عملیپرسش نامه احساس خواهی زاکرمنپرسش نامه احساس خواهی زاکرمنپرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلیپرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری -عملیپرسش...

پایان نامه بررسی روایی و پایایی مقیاس بهزیستی افراد بزرگسال مبتلا به سرطان

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ۱ فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱٫ مقدمه ۳ ۱-۲٫ بیان مسئله ۴ ۱-۳٫ ضرورت و اهمیت مسئله ۶ ۱-۴٫ اهداف پژوهش ۷ ۱-۴-۱٫ هدف کلی ۷ ۱-۴-۲٫ اهداف جزیی...

پایان نامه بررسی ساختار سرمایه و منابع تامین مالی بانک ملت

فهرست عناوین چکیده تحقیق فصل اول: مقدمه بیان مسئله فرضیه تحقیق هدف تحقیق فایده و اهمیت تحقیق ضرورت اجرای تحقیق عوارض مشکل مورد تحقیق تعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق فصل دوم: تاریخ تعلیم و...

پایان نامه بررسی راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر

محصولات مرتبط:آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسشنامه مهارت های تحصیلیپرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنرپرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیریپرسش نامه موفقیت تحصیلیپرسش نامه خود پنداره تحصیلیپرسش نامه اشتیاق تحصیلیپرسشنامه چند بعدی...

پایان نامه بررسی راه های تقویت خود باوری و اعتماد به نفس در بین جوانان ۱۵ تا ۳۰ ساله شهر

محصولات مرتبط:پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواسپرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیتپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیتپرسش نامه خود پنداره تحصیلیمقیاس خود سنجی اضطراب زانکپرسشنامه حالت _رگه اضطراب اسپیلبرگآزمون حالت نگرانی کودکان(کوپیتا)پرسشنامه استرس...

پایان نامه بررسی رابطه بین هیجان خواهی و جنسیت در بین دانشجویان

محصولات مرتبط:پرسش نامه احساس خواهی زاکرمنآزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزیپرسش نامه احساس خواهی زاکرمنپرسشنامه خود کار آمدی تحصیلیپرسشنامه رغبت سنج جان هالند فرم کوتاهپرسشنامه حالت _رگه اضطراب اسپیلبرگپرسشنامه حالت _رگه اضطراب اسپیلبرگپرسشنامه تجدید نظر شده...

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر

فهرست عنوان صفحه فصل اول(کلیات تحقیق) مقدمه ۲ بیان مسئله ۴ اهداف تحقیق ۵ فرضیه تحقیق ۷ تعاریف عملیاتی ۷ فصل دوم(پیشینه و ادبیات تحقیق) هوش هیجانی را بشناسیم ۱۰ چگونه می توان در...

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روانی در بین دانشجویان

فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه ۱ فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱-بیان مسئله ۴ ۲-۱-اهمیت و ضرورت موضوع ۶ ۳-۱-اهداف پژوهش ۷ ۳-۱-۱-هدف کلی ۷ ۳-۲-۱-اهداف جزئی ۷ ۴-۱-سوالهای پژوهش ۷ ۵-۱-فرضیه های تحقیق ۷...