پرسش نامه کنترل فکر

اين پرسشنامه یک ابزار خود گزارش دهی 30 سوالی است که جهت ارزیابی تفاوت های فردی در استفاده از استراتژی های کنترل فکر متفاوت طراحی شده است . و درای شیوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و دارای5 صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد . و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد .