پرسش نامه کارکرد خانواده

50,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط اپشتاین،بالدوین و بیشاب تهیه شده است و دارای 53سوال 4گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 10صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری میباشد .