پرسش نامه چگونگی رابطه با همسر

25,000 ریال – خرید
این پرسش نامه از یکی از کتابهای فیلیپ مک گراو گرفته شده است و دارای 20 سوال5گزینه ای است و دارای نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای5 صفحه است .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .