پرسش نامه چک لیست فرهنگ سازمانی

25,000 ریال – خرید
این پرسش نامه 5 قسمت ایت که هر قسمت چندین سوال داردو 3 صفحه دارد . فایل بصورت JPG می باشد که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد