پرسش نامه چپ مغزی و راست مغزی

این پرسشنامه دارای 36 سوال 4 گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری و تفسیر امتیازات است . و تعداد 4 صفحه می باشد فایل به صورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .