پرسش نامه هوش عاطفی

40,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 40 سوال 5گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری و تفسیر امتیازات
است و دارای 5 صفحه می باشد . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت
موفق قابل دانلود فوری می باشد