پرسش نامه نیم رخ سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت

35,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط والکر و همکاران ارائه شده است و داراي52سوال 4 گزينه اي مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و اين پرسش نامه داراي 7
خرده مقياس شامل 1-مسئولیت پذیری در برابر سلامتی2-فعالیت جسمی3-تغذیه4-تعالی معنوی5-روابط بین فردی6-مدیریت استرس7-سبک زندگی ارتقا دهنده سلامتی می باشد و داراي 7 صفحه است فايل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد