پرسش نامه نیمرخ حساسیت اضطرابی

اين پرسشنامه شامل 60 سوال 7 گزينه اي است که احساسات جسمانی خاص و دیگر تجربیات اضطرابی را منعکس می کند.داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و دارای6صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد . و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد .