پرسش نامه نگرش های مربوط به انتخاب همسر

55,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط کوب،لارسون وواتسون ساخته شد و دارای 31 سوال7 گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 11صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد