پرسش نامه نگرش نسبت به عشق

40,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط هندریک ساخته شد و دارای 42 سوال5 گزینه ای است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است ودارای 6 خرده مقیاس شامل1-سبک عشق رمانتیک2-سبک عشق بازیگرانه 3-سبک عشق دوستانه4-سبک عشق واقع گرایانه5-سبک عشق شیدایی6-سبک عشق فداکارانه می باشد و دارای8 صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد