پرسش نامه نو آوری

30,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 20 سوال است و دارای شیوه نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و دارای 3 صفحه می باشد . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد