پرسش نامه نقش جنسیتی

25,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط ساندرا بم ارائه شد و دارای 10ماده7 گزینه ای است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است ودارای 5صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .