پرسش نامه موقعیت های دشوار

30,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 10 سوال 5 گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری است و دارای 5صفحه می باشد . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد