پرسش نامه مهارت های ذهن آگاهی فرایبرگ

30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون مشخص کردن تجربه هشیار فرد است.ودارای ۱۴ عبارتمیباشد که گزینه های پاسخ به آنها به ندرت ،بعضی اوقات،اغلب اوقات وهمیشه است ودارای شیوه نمره گذاری است.