پرسش نامه مقیاس کمال گرایی اهواز

25,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط نجاریان و عطاری و زرگرارائه شده است و داراي 27سوال 4گزينه اي مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري و تفسیر امتیازات است و داراي 5صفحه است فايل بصورت JPGاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد