پرسش نامه مقیاس کامیابی کاری (دو مولفه ای )فرم 11 سوالی

10,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط باکرارائه شده است و داراي 13سوال7 گزينه اي مي باشد و ازروايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و اين پرسش نامه داراي 3 خرده مقياس شامل1-جذب شدگی2-لذت کاری 3-انگیزش کاری درونی است و داراي 2صفحه است فايل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد