پرسش نامه مقیاس وسواسی _اجباری ییل_براون

35,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط گودمن و همکاران ارائه شد و دارای 7سوال 5 گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است واز 2 خرده مقیاس شامل 1- وسواس ها :وسواس پرخاشگرانه،وسواس های آلودگی،وسواس های جنسی،و …2-رفتار های وسواسی:شستشو و نظافت،آداب تکرار،وارسی و … می باشد و دارای 7صفحه است .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد