پرسش نامه مقیاس نستوهی(سخت رویی)کوباسا

40,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط سوزان کوباساو همکارانش ارائه شده است و داراي 50سوال 4گزينه اي مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و اين پرسش نامه داراي 3خرده مقياس شامل1-تعهد2-کنترل3-چالش (مبارزه جویی ) است و داراي9 صفحه است فايل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد