پرسش نامه مقیاس ماکیاول گرایی آلمان (دو و سه مولفه ای )فرم 18 سوالی

25,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط راثمن ارائه شده است و داراي 18سوال 5 گزينه اي مي باشد و از
روايي برخوردار استو اين پرسش نامه در گروه مردان دارای 3 خرده مقیاس شامل 1-نفع رسانی به خود 2-بدرفتاری با دیگران 3-براخلاقی و در گروه زنان دارای 2 خرده نقیاس شامل 1-عمل گرایی/سردی 2-عاملیت در رفتار است و داراي 5صفحه است فايل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد