پرسش نامه مقیاس طرد شدگی در محیط کار (تک مولفه ای)فرم 10 سوالی

15,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط گل پرورارائه شده است و داراي 10سوال 7گزينه اي مي باشد و از
روايي و پايايي برخوردار است و داراي 3صفحه است فايل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد