پرسش نامه مقیاس سنجش تاب آوری خانواده

50,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای66 سوال 4گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است ودارای 13 صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد