پرسش نامه مقیاس سنجش بخشش در خانواده

35,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط پولاردو اتدرسون ساخته شد و دارای 40 سوال 4 گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 5 خرده مقیاس شامل 1-درک واقع بینانه2-تشخیص و تصدیق3-جبران عمل اشتباه4-دلجویی کردن 5-احساس بهبودی می باشد و دارای7صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .