پرسش نامه مقیاس سرمایه اجتماعی سازمانی (دو مولفه ای )فرم ده سوالی

اين پرسش نامه توسط گل پرورارائه شده است و داراي 10سوال6 گزينه اي مي باشد و از
روايي برخوردار است و و دارای 2 خرده مقیاس شامل 1- اعتماد بین فردی 2- تمایل به رفاه اجتماعی است داراي 2 صفحه است فايل بصورت jpgاست که پس از پرداخت
موفق قابل دانلود فوري مي باشد