پرسش نامه مقیاس رفتارهای غیر مودبانه فرم 17 سوالی

30,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط مارتین و هاین ارائه شده است و این پرسش نامه دارای 17 سوال 5 گزینه ای است و دارای دو خرده مقیاس 1-تجاوز به حریم خصوصی 2-خصومت می باشد واز روایی میز برخوردار است و دارای 6 صفحه می باشد .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد