پرسش نامه مقیاس رفتارهای غیر مودبانه فرم 17 سوالی

30,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط مارتین و هاین ارائه شده است و دارای 17 سوال 5 گزینه ای می باشد و از
روایی برخوردار است و این پرسش نامه دارای 2خرده مقیاس شامل1-تجاوز به حریم خصوصی و رفتار محروم سازی 2- خصومت است . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد