پرسش نامه مقیاس رفتارهای ضد پرسنل (تک مولفه ای )فرم 12 سوالی

این پرسش نامه توسط گل پرورارائه شده است و دارای 12 سوال 7 گزینه ای می باشد و ازروایی و پایایی برخوردار است و دارای 5صفحه است فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد