پرسش نامه مقیاس درجه بندی اضطراب همیلتون

55,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط همیلتون ساخته شده است و داراي 14 سوال 5گزينه اي مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است. و داراي 14صفحه است .فايل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد