پرسش نامه مقیاس خود کار آمدی جنسی

30,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 25سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 6 صفحه است .فایل بصورتjpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .