پرسش نامه مقیاس تمایل به کتمان حقیقت (تک مولفه ای )فرم 10 سوالی

این پرسش نامه توسط کانوی ارائه شده است و دارای 10سوال 6گزینه ای می باشد و ازروایی برخوردار است و این پرسش نامه دارای 9 صفحه است و فایل بصورت jpg می باشد که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد